Bẫy cô đồng nghiệp để thăng tiến sự nghiệp sochinitell.ru

Cấp dưới của Emika, Kudo có một bộ mặt khác ngoài việc đánh giá xung quanh là một nhân viên xuất sắc. Kudo lên kế hoạch sử dụng cơ thể của Emika cho mong muốn của bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp. Emika phù hợp với chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng của Kudo, và vị trí của cô ấy đã bị đảo ngược. Một mối quan hệ chủ nô khó chịu bắt đầu.

Bẫy cô đồng nghiệp để thăng tiến sự nghiệp sochinitell.ru

Bẫy cô đồng nghiệp để thăng tiến sự nghiệp sochinitell.ru

Xem thêm