Cô vợ trăng hoa trốn chồng đi ngoại tình sochinitell.ru

Megumi Meguro chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói dối như thế này, có lẽ vì chồng và thói trăng hoa của cô, Megumi Meguro muốn xua đi nỗi cô đơn, cô đã vô thức nói ra những lời phản bội chồng. Lời nói dối này đến lời nói dối khác, cô không thể quay lại được nữa. Chiều chồng, Megumi Meguro đòi hỏi anh hết lần này đến lần khác, như mối tình đầu thời sinh viên.

Cô vợ trăng hoa trốn chồng đi ngoại tình sochinitell.ru

Cô vợ trăng hoa trốn chồng đi ngoại tình sochinitell.ru

Xem thêm