sochinitell.ru bạo dâm em điệp viên không sợ chết

Một đặc vụ duy nhất "Jun Aizawa", người hoàn thành nhiều nhiệm vụ với trí thông minh hơn là khả năng chiến đấu. Mặc dù cô đã thâm nhập vào nơi ẩn náu của Gokueikai để tìm ra bí mật của loại thuốc kích dục mới "RZ5", nhưng bản thân nhiệm vụ đã là một cái bẫy ... Tương lai là một đặc vụ bị bắt và nhận rất nhiều sự xấu hổ vì sự nổi loạn của ác quỷ! ??

sochinitell.ru bạo dâm em điệp viên không sợ chết

Xem thêm