sochinitell.ru buổi cắm trại khó quên của đôi vợ chồng trẻ

Hình như mấy tháng nữa sẽ tổ chức cắm trại hai đêm ba ngày ở hội xóm sau khi chuyển đến khu này theo nguyện vọng của vợ chồng tôi. Tôi đã định không tham gia, nhưng lần này tôi sẽ chỉ tham gia vào hội xóm và vợ tôi sẽ khuyên tôi nên tham gia với tư cách hai vợ chồng. Người ta nói rằng hầu như tất cả các thành viên của hội khu phố sẽ tham gia, nhưng khi họ đến khu cắm trại, chỉ có ba người đàn ông trung niên khác với vợ chồng chúng tôi. Tôi chuẩn bị về nhà sớm, nhưng tôi bị bao vây bởi những người đàn ông trong hội hàng xóm và say xỉn. Và đêm đó, những người đàn ông trung niên biến mất trong lều với vợ tôi...

sochinitell.ru buổi cắm trại khó quên của đôi vợ chồng trẻ

sochinitell.ru buổi cắm trại khó quên của đôi vợ chồng trẻ

Xem thêm